Tin đào tạo

Kế hoạch Tổ chức kỳ thi Chuẩn năng lực chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại - BEC

Ngày đăng: 29/08/2021

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỳ thi Chuẩn năng lực chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại - BEC

Sinh viên xem kế hoạch: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn