Tin đào tạo

Kế hoạch đăng ký môn học - Học kỳ 1 NH 2021-2022

Ngày đăng: 17/09/2021

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Kế hoạch đăng ký môn học - Học kỳ 1 NH 2021-2022

Sinh viên xem kế hoạch: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn