Tin đào tạo

Thông báo về việc tổ chức đào tạo ĐHCQ tại học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 24/09/2021

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Thông báo

Về việc tổ chức đào tạo ĐHCQ tại học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Sinh viên xem thông báo: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn