Danh sách SV tốt nghiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2021

Ngày đăng: 01/10/2021

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NGÀY 04/10/2021

NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ

Sinh viên theo dõi danh sách TẠI ĐÂY

 

Văn phòng khoa Luật

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn