Tin đào tạo

Thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2020-2021 thi trực tuyến (Online) trên LMS từ ngày 05/10/2021 đến 29/10/2021

Ngày đăng: 03/10/2021

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2020-2021 thi trực tuyến (Online) trên LMS từ ngày 05/10/2021 đến 29/10/2021

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2020-2021 thi trực tuyến (Online) trên LMS từ ngày 05/10/2021 đến 29/10/2021

- Cụ thể các bạn xem File đính kèm (203_Lịch thi CQ_từ 05.10.2021 đến 29.10.2021.pdf)

- Hoặc xem trên đường Link sau: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/thong-bao-lich-thi-hoc-ky-3-nam-hoc-20202021-thi-truc-tuyen-online-tren-lms-tu-ngay-05102021-den-29102021

Ghi chú:

  • Các môn thi còn lại (dự kiến) sẽ được tổ chức thi vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021.
  • Đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra Email (Email do nhà trường cấp), để biết thông báo lịch thi tiếp theo hoặc thường xuyên xem thông báo lịch thi trên website của Phòng Quản lý Đào tạo: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/lich-thi-cua-sinh-vien

 

Trân trọng thông báo./.

 
Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn