Tin tức-Sự kiện

GIỚI THIỆU THƯ QUÁN OU

Ngày đăng: 28/10/2021

THƯ QUÁN OU

Website: http://thuquan.ou.edu.vn/

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn