Tin đào tạo

QĐ PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI THAM GIA CUỘC THI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 2022

Ngày đăng: 20/11/2021

NGUỒN: P.HTQLKH

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2021-2022

Sinh viên xem quyết định: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn