Tin đào tạo

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng Giáo dục thể chất 1 ở học kỳ II và học kỳ III năm học 2021 2022

Ngày đăng: 22/02/2022

NGUỒN: P.QLĐT

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất 1 ở học kỳ II và học kỳ III năm học 2021-2022

Sinh viên xem thông báo: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn