Tin đào tạo

Thông báo lịch thi trực tiếp Offline các môn học đã tổ chức thi trực tuyến Online trên hệ thống thi trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020 2021

Ngày đăng: 16/03/2022

NGUỒN: P.QLĐT

THÔNG BÁO

Lịch thi trực tiếp (Offline) các môn học đã tổ chức thi trực tuyến (Online) trên hệ thống thi trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) các môn học đã tổ chức thi trực tuyến (Online) trên hệ thống thi trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

- Xem lịch thi file (202_Offline_Lịch thi CQ HK2 2020-2021.pdf)

- Xem lịch thi theo danh sách sinh viên được tham gia thi Offline file (202_Offline_Lịch thi CQ HK2 2020-2021_theo từng sinh viên.pdf)

- Đường link thông báo: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/thong-bao-lich-thi-truc-tiep-offline-cac-mon-hoc-da-to-chuc-thi-truc-tuyen-online-tren-he-thong-thi-truc-tuyen-hoc-ky-2-nam-hoc-20202021

Trân trọng thông báo./.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn