Tin tức-Sự kiện

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ CHO SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NH 2021 2022

Ngày đăng: 20/06/2022

NGUỒN: P.HTQLKH

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ CHO SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" CẤP TRƯỜNG NH 2021-2022

Sinh viên xem quyết định: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn