Tin tức-Sự kiện

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN GIẢI VÀ KHEN THƯỞNG CHO SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NH 2021 2022

Ngày đăng: 21/06/2022

NGUỒN: P.HT&QLKH

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN GIẢI VÀ KHEN THƯỞNG CHO SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" CẤP TRƯỜNG NH 2021-2022

Sinh viên xem quyết định: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn