Tin đào tạo

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022-2023

Ngày đăng: 27/06/2022

NGUỒN: P.QLĐT

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022-2023

Sinh viên xem kế hoạch: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn