Tin tức-Sự kiện

KẾ HOẠCH CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EUREKA LẦN THỨ 24 NĂM 2022

Ngày đăng: 01/08/2022

NGUỒN: P.HTQLKH

KẾ HOẠCH

CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EUREKA LẦN THỨ 24 NĂM 2022

Kế hoạch của Thành Đoàn: tại đây

Kế hoạch của P.HTQLKH: tại đây

Thể lệ và biểu mẫu cuộc thi: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn