Tin đào tạo

ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP & NỘP ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 26/10/2023

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

THÔNG BÁO

V/v ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP & NỘP ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ ĐỢT 1 - HK1/2023-2024

 

Văn phòng Khoa Luật thông báo về việc sinh viên đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp & nộp đề cương sơ bộ đợt 1 - HK1/2023-2024, cụ thể như sau:

      1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết  17g00 ngày 01/11/2023.

      2. Đăng ký tên đề tài thực tập tốt nghiệp & nộp đề cương sơ bộ: TẠI ĐÂY

      3. Sinh viên xem lại Kế hoạch thực tập năm học 2023 - 2024: TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ và hỗ trợ: Văn Phạm Tùng Quân - Trợ lý thực tập kiến tập; Email: quan.vpt@ou.edu.vn

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn