Thực tập tốt nghiệp

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày đăng: 29/08/2022

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM HỌC 2023 - 2024

Văn phòng khoa Luật thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn Thực tập ngành Luật (TẠI ĐÂY) và ngành Luật kinh tế (TẠI ĐÂY)

3. Mẫu đăng ký đề cương sơ bộ (TẠI ĐÂY)

4. Mẫu nhật ký thực tập (TẠI ĐÂY)

5. Mẫu nhận xét của cơ quan thực tập dành cho ngành Luật (TẠI ĐÂY)

6. Mẫu nhận xét của cơ quan thực tập dành cho ngành Luật Kinh tế (TẠI ĐÂY)

7. Mẫu nhận xét và đánh giá của Giảng viên (TẠI ĐÂY)

8. Danh mục tham khảo Đề cương và Báo cáo tốt nghiệp (tại đây).

9. Mẫu đăng ký đổi tên đề tài (TẠI ĐÂY)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Trợ lý kiến tập thực tập - Thầy Văn Phạm Tùng Quân, Gmail: quan.vpt@ou.edu.vn, SĐT: 028.3838.6601

 

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn