Thực tập tốt nghiệp

Danh mục tham khảo Đề cương và Báo cáo thực tập

Ngày đăng: 11/08/2017

Nguồn: Khoa Luật

DANH MỤC THAM KHẢO ĐỀ CƯƠNG VÀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

I. ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ

1. Đề tài "Nuôi con trong nước theo Pháp luật Việt Nam" (Sinh viên Trần Ngọc Thùy Trang khóa 2013)

2. Đề tài "Bồi thường thiệt hại do máy móc công nghiệp gây ra và thực tiễn thủ tục giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra tại TAND Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh" (Sinh viên Đào Bích Hồng khóa 2012).

3. Đề tài "Chế định Kểm sát viên trong Viện Kiểm sát nhân dân theo pháp luật hiện hành" (Sinh viên Nguyễn Hân khóa 2013)

 

II. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Đề tài "Chính sách ưu đãi đầu tư trong cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" (Sinh viên Đỗ Đức Khanh khóa 2013, GVHD: ThS. Võ Hưng Minh Hiền).

2. Đề tài "Thủ tục pháp lý thực hiện dự án đầu tư nhà ở thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh" (Sinh viên Đinh Thị Hồng Sa khóa 2013, GVHD: ThS Võ Hưng Minh Hiền)

3. Đề tài "Nuôi con trong nước theo pháp luật Việt Nam" (SV Trần Ngọc Thùy Trang khóa 2013, GVHD: ThS. Phạm Thị Kim Phượng)

4. Đề tài "Bồi thường thiệt hại do máy móc công nghiệp gây ra và thực tiễn

thủ tục giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra tại TAND Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh" (Sinh viên Đào Bích Hồng khóa 2012, GVHD: ThS. Nguyễn Thị Cát Tường).

5. Đề tài "Đảm bảo đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014" (Sinh viên: Trịnh Văn Long khóa 2013, GVHD: TS. Nguyễn Tú)

Địa chỉ: Phòng 201, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn