Tin đào tạo

Quy định về Đăng ký môn học áp dụng từ Học kỳ II năm học 2019-2020

Ngày đăng: 27/11/2019

NGUÔN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Sinh viên theo dõi và thực hiện Quy định: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn