Tin tức-Sự kiện

V/v hỗ trợ thực hiện nền nếp, kỷ cương, nội quy trường học của sinh viên

Ngày đăng: 04/06/2020

NGUỒN: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

THÔNG BÁO

V/v hỗ trợ thực hiện nền nếp, kỷ cương, nội quy trường học của sinh viên

Sinh viên xem thông báo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn