Tin tức-Sự kiện

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Luật và ngành Luật Kinh tế năm học 2020-2021

Ngày đăng: 20/07/2020

Nguồn: Văn phòng khoa Luật

       Văn phòng Khoa Luật thông báo về kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Luật, ngành Luật Kinh tế năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

         1. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp (tại đây).

         2. Hướng dẫn thực tập ngành Luật Kinh tế (tại đây)  và ngành Luật (tại đây).

         3. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập (tại đây).

         4. Mẫu đăng ký đề cương sơ bộ (tại đây).

         5. Mẫu nhận xét và đánh giá (tại đây).

         6. Danh mục tham khảo Đề cương và Báo cáo tốt nghiệp (tại đây).

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn