Thực tập tốt nghiệp

Đăng ký tên đề tài thực tập tốt nghiệp đợt 1 - năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 14/09/2020

 Văn phòng Khoa Luật thông báo về việc sinh viên đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp đợt 1 - năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

      1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết  16g00 ngày 02/10/2020.

     2. Nộp đề cương sơ bộ (bản giấy):  từ ngày 06/10/2020 đến 16g00 ngày 08/10/2020 tại Văn phòng Khoa Luật (Phòng 102, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

      3. Đăng ký tên đề tài thực tập tốt nghiệp (tại đây)

 

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn