Tin tức-Sự kiện

Thông báo Về việc điều chỉnh khung thời gian mở khóa Mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ II năm học 2020-2021

Ngày đăng: 15/12/2020

Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh khung thời gian mở khóa Mã số sinh viên (MSSV)

Học kỳ II năm học 2020-2021

Sinh viên theo dõi nội dung thông báo tại đây

Văn phòng khoa Luật

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn