Thực tập tốt nghiệp

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - HK2/2021-2022

Ngày đăng: 10/02/2022

 Văn phòng Khoa Luật thông báo về việc sinh viên đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp đợt 2 - HK2/2021-2022, cụ thể như sau:

      1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết  17g00 ngày 14/02/2022.

      2. Đăng ký tên đề tài thực tập tốt nghiệp TẠI ĐÂY

      3. Sinh viên xem lại Kế hoạch thực tập năm học 2021 - 2022 tại: http://khoaluat.ou.edu.vn/news/view/843/ke-hoach-thuc-tap-tot-nghiep-nganh-luat-va-nganh-luat-kinh-te-nam-hoc-2021-2022

Thông tin liên hệ và hỗ trợ: Phạm Hoàng Phúc - Trợ lý thực tập kiến tập; Email: phuc.phoang@ou.edu.vn

Nguồn: Văn phòng khoa Luật

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn