Thực tập tốt nghiệp

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 17/07/2017

Nguồn: Khoa Luật

          Văn phòng khoa Luật thông báo một số nội dung về kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

            1. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp (tại đây)

            2. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp (tại đây)

            3. Đăng ký đề cương sơ bộ báo cáo thực tập (tại đây)

            4. Mẫu nhận xét của cơ quan thực tập tốt nghiệp (tại đây)    

          Trân trọng thông báo.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 201, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn