Tin đào tạo

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Luật, ngành Luật Kinh tế năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 20/07/2018

Nguồn: Khoa Luật

       Văn phòng Khoa Luật thông báo về kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Luật, ngành Luật Kinh tế năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

         1. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp (tại đây)

        2. Hướng dẫn thực tập ngành Luật Kinh tế (tại đây) và ngành Luật (tại đây)

         3. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập (tại đây)

          4. Mẫu đăng ký đề cương sơ bộ (tại đây)

          5. Danh mục đề cương và báo cáo thực tập tham khảo (tại đây)

          6. Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 201, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn