Một số quy trình tại khoa

Quy trình bảo lưu kết quả học tập

Ngày đăng: 01/08/2016

        Bước 1: Tiếp nhận, tư vấn sinh viên về việc tiếp tục học tập hoặc bảo lưu kết quả học tập

        Bước 2: Hướng dẫn sinh viên làm đơn đề nghị xác nhận điểm rèn luyện theo học kỳ

        Bước 3: Yêu cầu Phòng Công tác Sinh viên xác nhận điểm rèn luyện

       Bước 4: Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo để nhận kết quả bảo lưu kết quả học tập

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn