Một số quy trình tại khoa

Quy trình giải quyết điểm cuối kỳ

Ngày đăng: 01/05/2016

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐIỂM CUỐI KỲ

Bước 1: Tiếp nhận thông tin qua email, điện thoại, đơn yêu cầu hoặc trực tiếp tại VP Khoa

Bước 2: Giải quyết ngay thông tin tiếp nhận và phúc đáp kết quả thông qua ý kiến lãnh đạo (nếu có)

Bước 3: Yêu cầu GV giải quyết điểm SV từ VP Khoa trong 5 ngày làm việc

Bước 4: Theo dõi kết quả giải quyết bằng phúc đáp SV hoặc kiểm tra qua thông tin cung cấp của SV (nếu có)

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn