Một số quy trình tại khoa

Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Ngày đăng: 14/05/2020

NGUỒN: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Sinh viên xem quy định: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn