Một số quy trình tại khoa

Quy trình giải quyết về điểm kiểm tra quá trình

Ngày đăng: 05/05/2017

QUY TRÌNH VỀ GIẢI QUYẾT ĐIỂM KIỂM TRA QUÁ TRÌNH

Bước 1: Tiếp nhận thông tin qua email, điện thoại, đơn yêu cầu hoặc trực tiếp tại VP Khoa

Bước 2: Giải quyết ngay thông tin tiếp nhận và phúc đáp kết quả thông qua ý kiến lãnh đạo (nếu có)

Bước 3: Cung cấp email của GV để SV liên hệ xác nhận quá trình học tập với GV tại lớp

Bước 4: Giải quyết song song với yêu cầu của SV về điểm từ VP Khoa trong 5-10 ngày làm việc

Bước 5: Theo dõi kết quả giải quyết bằng phúc đáp SV hoặc kiểm tra qua thông tin cung cấp của SV (nếu có)

 

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn