Một số quy trình tại khoa

Quy trình hướng dẫn Sinh viên thực tập tốt nghiệp

Ngày đăng: 01/05/2016

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Bước 1: Nhận danh sách phân công SV thực tập từ VP Khoa

Bước 2: Lập và gởi kế hoạch ngày gặp SV đầu tiên để hướng dẫn thực tập TN cho VP Khoa

Bước 3: Gặp SV theo lịch đã xác nhận để hướng dẫn thực tập TN

Bước 4: Hướng dẫn, trao đổi viết đề cương, bài thực tập với SV

Bước 5: Nhận xét, xác nhận quá trình thực tập vào Nhật ký thực tập để SV nộp VP Khoa theo định kỳ

Bước 6: Hoàn tất bài hướng dẫn thực tập hoặc từ chối hướng dẫn (nếu có)

Bước 7: Hướng dẫn SV nộp bài thực tập tại VP Khoa kèm theo biểu mẫu quy định

Bước 8: Nhận, chấm trả bài thực tập tại VP Khoa

Bước 9: Giải quyết thắc mắc về môn học, điểm (nếu có)

 

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn