Một số quy trình tại khoa

Quy trình Nghiên cứu khoa học SV

Ngày đăng: 01/05/2016

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bước 1: Sinh viên đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học

Bước 2: Khoa xét duyệt đề cương và phân công giảng viên hướng dẫn SV NCKH

Bước 3: P.HTQLKH trình Hội đồng xét duyệt và cấp kinh phí NCKH cho các đề tài

Bước 4: GV hướng dẫn SV thực hiện các giai đoạn nghiên cứu của đề tài

Bước 5: Hội đồng chấm kết quả nghiên cứu KH

Bước 6: Thanh lý đề tài NCKH

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn