NCKH

Danh mục đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải các cấp

Ngày đăng: 05/10/2016

Nguồn: Khoa Luật     

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐẠT GIẢI

I. NĂM HỌC 2017 - 2018

 

T Tên đề tài Nhóm tác giả Cấp trường Cấp Thành Cấp bộ Giảng viên Hướng dẫn
1 Quyền đối với bất động sản liền kề theo pháp luật dân sự Việt Nam Nguyễn Trường Luân, Hoàng Đông Thùy (K.2015) Nhì     ThS. Phạm Thị Kim Phượng
2 Nâng cao hiệu lực của pháp luật về việc kiểm soát đối với các hoạt động chi phối thực tế của công ty mẹ đối với công ty con (Tại đây)

Doãn Thị Hồng (K.2015)

Nhì     ThS. Bùi Ngọc Tuyền
3 Đảm bảo quyền con người của người bị hại dưới 18 tuổi (Tham khảo tại đây) Bùi Thị Kim Quyên (K.2014) Ba     ThS. Phạm Thanh Tú
4 Pháp luật về cung ứng dịch vụ xuyên biên giới trong thương mại quốc tế Lê Thị Thanh Trúc (K.2014) Ba     TS. Nguyễn Tú

II. NĂM HỌC 2016 - 2017

STT Tên đề tài Nhóm tác giả Cấp trường Cấp Thành Cấp bộ Giảng viên Hướng dẫn
1

Sự xung đột về quan điểm pháp lý về mối quan hệ giữa "Những diễn tiến không lường trước được" và các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ

(Tham khảo tại đây)

Ngô Quỳnh Giao (K.2013)
Nguyễn Cao Nguyên (2013)
Phạm Văn Vinh (K.2013)

Nhất   Nhất ThS. Phan Đăng Hiếu Thuận
2

Các giải pháp pháp lý nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia Việt Nam trong giai đoạn xuất nhập khẩu hàng hóa

(Tham khảo tại đây)

Nguyễn Thị Thu Thảo (K.2013)
Trịnh Văn Long (K.2013)
Nhất     ThS. Phan Đăng Hiếu Thuận
3

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo Bộ Luật hình sự 2015
(Tham khảo tại đây)

Trịnh Văn Long (K.2013)
Nguyễn Thị Thu Thảo (K.2013)
Lê Hoàng Diễm My (K.2013)
Nhì     ThS. Phạm Thanh Tú
4 Chính sách ưu đãi đầu tư trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Tham khảo tại đây)
Đinh Thị Hồng Sa, Đỗ Đức Khanh (2013) Ba     ThS. Võ Hưng Minh Hiền
5

Vấn đề pháp lý về hình thức cho thuê chung cư dài hạn, bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện
(Tham khảo tại đây)

Dương Tâm Anh Tuyền (K.2013)
Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.2013)
Phạm Thị Diễm (K.2013)
Khuyến khích     ThS. Võ Công Nhị
6 Chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
(Tham khảo tại đây)
Lê Thị Tranh Trúc
(K.2014)
Trịnh Đình Vĩ (K.2014)Ư
Hoàng Đỗ Quỳnh (K.2014)
Khuyến khích     ThS. Phạm Thị Kim Phượng

 

III. NĂM 2015-2016 TRỞ VỀ TRƯỚC

STT Tên đề tài Nhóm tác giả Năm Cấp Trường Cấp Thành Giảngviên hướng dẫn
1 Quy định về điều kiện mang thai hộ theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 Phạm Thị Lan Anh (K.2012)
Đỗ Thị Hoài (K.2012)
2015-2016 Giải Nhì   ThS. Phan Thị Kim Phượng
2 Vị thế và thẩm quyền của Thẩm phán Việt Nam trong công cuộc cải cách tư pháp Trần Viết Hà (K.2013) 2015-2016 Giải Nhì   ThS. Trần Thị Mai Phước
3 Pháp luật về vai trò của quốc hội trong quy trình ngân sách Nguyễn Thị Hồng (K.2013) 2015-2016 Giải ba   ThS. Lương Thị Thu Hương
4 Bảo vệ quyền lợi của trẻ em theo quy định mang thai hộ của Luật hôn nhân và gia đình 2014 Đỗ Thị Hoài (K.2012)
Phạm Thị Lan Anh (K.2012)
2015-2016 Giải ba   ThS. Phan Thị Kim Phượng
5 Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại tại Việt Nam hiện nay Huỳnh Văn Toàn (K.2011)
Đinh Thị Hậu (K.2011)
Phạm Minh Hậu K.2011)
2014-2015 Giải Nhì   TS. Dư Ngọc Bích
6 Án lệ với hệ thống pháp luật Việt Nam

Trần Viết Hà (K.2013)
Lê Thị Hồng Nhung (K.2012)
Nguyễn Trọng Lễ (K.2012)

2014-2015 Giải ba   ThS. Trần Thị Mai Phước
7 Nghiên cứu về nguyên tắc nhân đạo trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam Phạm Hồng Mạnh (K.2011)
Quất Thị Hoài Linh (K.2011)
Đặng Ngọc Minh Hương (K.2011)
2013-2014 Giải Khuyến khích   ThS Phạm Thanh Tú
8 Suy nghĩ về quyền tự do kinh doanh ở nước ta Nguyễn Văn Lực (.K.2010) 2013-2014 Giải Khuyến khích   ThS Trần Thị Mai Phước
9 Góc nhìn của xã hội và pháp luật về hôn nhân đồng giới - thực trạng, kiến nghị Nguyễn Thị Kim Tuyền (K.2009)
Nguyễn Thị Chi (K.2009)
Mai Thị Kiều Chi (K.2009)
2012-2013 Giải Nhì   ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Như
10 Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh về lạm dụng vị trí độc quyền đáp ứng yêu cầu hội nhập  Nguyễn Thị Thiên Thanh (K.2009)
Nguyễn Hữu Hảo (K.2009)
Lê Huỳnh Tấn Long (K.2009)
2012-2013 Giải Nhì   ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga
11 Pháp luật về chống hành chi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp tại Việt Nam Tống Trang Đài (K.2009)
Nguyễn Trần Ái Diễm (K.2009)
2012-2013 Giải Nhì   ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga
12 Pháp luật về giao dịch đảm bảo trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại - Thực trạng và giải pháp Lê Huỳnh Tấn Long (K.2009) 2012-2013 Giải ba Giải ba ThS. Bùi Ngọc Tuyền
13 Bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số Nguyễn Ngọc Phương Trinh (K.2009)
Đinh Hoàng Nam (K.2009)
Phan Thị Hồng (K.2009)
2012-2013  khuyến khích   ThS. Châu Quốc An
14 Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn Trần Phát Tài (K.2009) 2012-2013 Giải Khuyến khích   ThS. Phạm Thanh Tú

 

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn